Zpět

Neplatí Vám za zboží či služby Vaši zákazníci?

Dluží Vám Vaši nájemníci?

Poskytli jste půjčku a marně čekáte na její splacení?

Máte pohledávku a nevíte si s ní rady?

Profesionální vymáhání pohledávek

Odměna pouze z vymožené částky

Insolvenční správci mohou využít on-line inkaso s možností vytvoření průběžné zprávy

o průběhu vymáhání pohledávek z majetkové podstaty dlužníků.

  • Provedeme analýzu Vaší pohledávky či celého portfolia ZDARMA (34 zdrojů)
  • Využíváme vlastní unikátní aplikaci pro dohledávání kontaktů na dlužníky
  • Disponujeme sítí vlastních inkasních specialistů po celé ČR
  • Nejlevnější žaloby v ČR!
  • Vymáháme pohledávky nejen v ČR, ale i ve 149 zemích světa.
  • Veškeré aktivity jsou vždy prováděny v souladu s platnými zákony příslušného státu
  • On-line přístup
    do systému pohledávek

FORMULÁŘ PRO ZADÁNÍ POHLEDÁVKY K ANALÝZE ZDARMA:

Věřitel

Dlužník

Pohledávka


(např. objednávka, smlouva, předávací protokol, faktura,
dodací list, komunikace mezi dlužníkem a věřitelem apod.)
(např. ručitel, směnka, zástavní právo, notářský zápis,
exekutorský zápis apod.)
(např. za dodání sofware, za přepravu zboží, za stavební
práce apod.)

Dosavadní opatření

  •